O festivalu

Jedná se o festival, který vznikl na podporu neprofesionálních, nicméně špičkových uměleckých aktivit v oblasti sborového zpěvu, a to umělecké aktivity, která reprezentuje město Ústí nad Labem v zahraničí a má své nezastupitelné místo v celé České republice.
Vznikl v roce 1994, do tohoto roku reprezentovaly ústecké sborové umění špičkové sbory vedené odborníky z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem pouze v zahraničí nebo své umění prezentovaly na jednotlivých samostatných koncertech. Od tohoto roku, kdy došlo k dohodě mezi městem Ústí nad Labem a sbormistry těchto sborů, jejímž výsledkem bylo iniciování vzniku mezinárodního festivalu, tj. nesoutěžní přehlídky pěveckých sborů bez rozlišení kategorií, se každoročně stávají špičkové pěvecké sbory pracující v Ústí nad Labem hostiteli pěveckých sborů ze zahraničí i vybraných pěveckých sborů z ČR. Během konání festivalu hostil celkem 40 sborů a město Ústí nad Labem navštívilo kolem 2 500 hostů ze zahraničí. Festival má své nezastupitelné místo v kulturním životě města Ústí nad Labem.
Vážení a milí,
     letošní ročník 2018 ústeckého sborového festivalu se bohužel opět neuskuteční. Nechci se zde rozepisovat o důvodech, ale mrzí nás to.
        Rádi bychom připravili festival v komornějším duchu a s menším rozpočtem na jaro roku 2019.  Některé sbory se nám již přihlásily do databáze zájemců a jsme za to opravdu rádi.
     Pokud máte zájem setkat se na jaře 2019 na ústeckém festivalu a podpořit začátek nové tradice, která doufáme důstojně naváže na bývalý ústecký sborový festival, tak prosím pošlete informaci o vašem sboru s reprezentativní fotografií a nahrávkou na mojí  emailovou adresu  petr.rehak@email.cz.
    za organizační výbor a komorní sbor Romance se na jarní setkání 2019 těší  Petr Řehák